LEAVITT, CONTINENTAL en ALTERNATIVE BULLDOGS

 Shows 2012

Annie's first show

 

28 Oktober, Brummen, Diamond Show, 1e plaats teven 6-9 maanden, beste Leavitt junior teef, Best JR in Show 

 

 

 

 

 

Shows 2013

18 Maart, Heusden, Spiritbulls show,1e plaats teven 6-12 maanden

01 september, Bremen, Bullmania, SG1

 

Shows 2014

 

18 Mei, Assendelft, Martin Bullyshow, 1e plaats teven 2-4 jaar, Beste teef

SUNDANCE BULLDOGS | mp.vansunder@quicknet.nl