LEAVITT, CONTINENTAL en ALTERNATIVE BULLDOGS

xxxx

Sundance Bulldogs Amazing Grace in action by Nico Vermeer Fotografie (100% Leavitt)

 

 

Onze visie. 

 

Graag willen wij hier onze keus voor dit prachtige ras duidelijk maken. Ooit zijn we begonnen met een Engelse Bulldog, daarna nog een uitstapje gemaakt naar de Amerikaan.

Toen kwamen we in aanraking met de Old English Bulldog. Onze keuze viel al snel op de Leavitt Bulldog, een Bull die buiten heerlijk aktief is, uitstekend ademt en graag werkt. Maar die thuis ook gewoon rustig is en lekker kan luieren.

In Europa proberen wij, in samenwerking met diverse andere fokkers, dit mooie en gezonde ras in stand te houden. Natuurlijk röntgenen wij al onze Bullen op HD, ED en spondylose. De basis in onze Bullen is de Leavitt Bulldog, die wij graag nog beter zien.

De bloedlijnen binnen dit type zijn echter zeer beperkt, daarom combineren wij met Continental  en Alternatieve Bulldoggen. Zodoende kunnen wij bloedvreemd fokken. Dit voorkomt vele erfelijke problemen. Door samen te werken met diverse fokkers in Europa vergroten we natuurlijk de beschikbare genenpool, dit komt het ras alleen maar ten goede en sluit bovendien aan bij onze visie, namelijk;

Verbeteren en niet vermeerderen.

 

Bij de combinaties die wij maken tussen reu en teef staan gezondheid en karakter altijd op de eerste plaats, deze twee eisen zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat wij altijd streven naar verbetering, fokken we volgens de strenge regels en richtlijnen van de  Old Type Breeders Association OTBA.

Buiten het HD, ED en spondylose röntgenen van teef en reu, betekent dit ook, niet fokken met reuen en teven jonger dan 18 maanden. Bij het fokken met de Old English Bulldog geldt voor ons, dat het welzijn van de hond altijd voorop staat, dus zeker niet iedere loopsheid dekken.

De samenwerking met diverse fokkers in Europa geeft ook nog een stukje sociale controle, wat de Bullen natuurlijk weer ten goede komt.

Annelies en Marco

 

 

 

Sundance Bulldogs Red Mojo (zoon van Grace 100 % Leavitt x Adam Odo 50 % Hermes)

 

 

 

UNSERE VISION

Gerne erklären wir unsere Entscheidung für diese schöne Rasse. Vor einigen Jahren haben wir angefangen mit Englische Bulldogge und danach noch für kurze Zeit mit der amerikanischen .

Dann kamen wir in den  Kontakt mit dem Old English Bulldog. Von Anfang haben wir uns  verliebt in den Leavitt Bulldog. Draußen ist dieser Bully sehr aktiv, atmet gut und möchte gerne arbeiten. Aber zu Hause ist der Leavitt auch ruhig und kann sehr entspannen.

In Europa versuchen wir, in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Züchtern, diese Rasse wunderschön und vor allem gesund zu erhalten. Selbstverständlich röntgen wir  unsere Bullen auf HD, ED und Spondylose. Durch die Zusammenarbeit mit so vielen Züchtern in Europa, haben wir ein großen Gen-Pool zur Verfügung, welcher dieser Rasse zugute kommt und in Einklang mit unserer Vision ist, nämlich:

Verbesserung und nicht Vermehrung.

Neben unseren Leavitt Bulldogs besitzen wir auch Continental und Alternative Bulldogs. Der Gen-Pool für diese Alternativs ist sehr groß. Dies ermöglicht  schöne Kombinationen verschiedener Blutlinien. Weil auch bei alternativen Linien Verbesserungen im Vordergrund stehen, züchten wir hier nach den strengen Regeln und Richtlinien des Old Type Breeders Association OTBA.

Dazu gehört für uns HD, ED und Spondylose röntgen der Rüden und Hündinnen. Keine Verpaarung von Hunden, die jünger als 18 Monate sind. Auch bei den Alternative Bull gilt für uns, dass das Wohlbefinden des Hundes an erster Stelle steht. Sprich es gibt sicherlich nicht bei jeder Hitze eine Verpaarung.

Auch bei den Alternative Bulldogs arbeiten wir mit mehreren Züchtern in Europa zusammen. Diese Zusammenarbeit gibt ein weiteres Stück der sozialen Kontrolle, wovon natürlich die Bullen auch profitieren.

Annelies und Marco

 

 

 

Welpen aus Sundance Bulldogs  Norah (Alternative) x Sundance Bulldogs Infinty (100% Leavitt)

 

 

 

 

 

Our vision. 

We will try to make clear our choice for this wonderful breed. Once we started with an English bulldog, then made a detour to the American.


After that we came into contact with the Old English Bulldog. Our choice soon fell on the Leavitt Bulldog, This Bull is outside  wonderfully active, breathes well and likes to work, but is very calm at home and likes to relax. 
 
In Europe we are trying, together with several other breeders, to maintain this breed healthy and beautiful. Of course we have x-rayed all our Bulls to HD, ED and spondylosis. By working with many breeders in Europe, of course, we increase the available gene pool, this will only benefit the breed and is consistent with our vision, namely;

Improve and not increase.


Besides our Leavitt Bulls we have the Continental and Alternative. The gene pool for this alternative is very big. This makes it possible to create beautiful combinations of different bloodlines. Because we also want to improve our alternative lines, we breed these Bulls to the strict rules and guidelines of the Old Type Breeders Association OTBA.

 
For us this includes, HD, ED and spondylosis x-rays of female and male, no breeding between males and females younger than 18 months. Also for the alternative Bull, we strongly believe that the welfare of the dog comes first, so certainly no breeding every heat.


Also with the Alternative Bulldogs, we work together with several breeders in Europe, this cooperation also has some social control, which of course benefits the Bulls.
 
 

Annelies and Marco

 

 

 

 

 

    © M.P. van Sunder.Alle afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

 

SUNDANCE BULLDOGS | mp.vansunder@quicknet.nl